لامپ بلالی با زاویه 360 درجه و یک سال گارانتی در وات های مختلف E14 - E27 - E40 رسید .بلوکی 5050 در رنگهای مختلف با نور عالی رسید . شاخه ای 5630 در رنگهای مختلف با نور عالی بالتر از چیپ 7020 رسید .