لامپ

 • این لامپ دارای چیپ های 5630 میباشدواز نوع اس ام دی بوده از لحاظ شدت نور بالاتر از خانواده دیگر اس ام دی ها همانند 3528 و 5050 است.لامپ های بلالی از طول عمر بالا و طبیعی برخوردار هستند. از مزایا و موارد قابل توجه این لامپ نور دهی360درجه آن بوده و در رنگهای مختلف آفتابی - مهتابی و آفتابی مهتابی عرضه میگردد. سرپیچ های این لامپ از نوع E14 وE27 میباشد.واتهای این لامپ عبارتند از : 9وات - 13 وات - 16 وات - 20 وات - 25 وات - 30    power :30w item type : led bulbs brand name : sahab beam angle : 3600 average life : 50000 base type : E27 voltage : 220 V led chip model : smd 5630 color : white - warm white - white warm white number of led chip : 165 led bulb type : corn bulb      
  مشاهده محصول
 • اس ام دی پانل در دو نوع یک و سه حالته طراحی شده است. نوع تک حالته آن دارای نور مهتابی و نوع سه حالته آن به ترتیب دارای نورهای آفتابی - مهتابی - آفتابی مهتابی میباشد. اس ام دی پانل ها در وات های مختلف عرضه میگردد که تک حالته آن دارای واتهای : 12 - 15 و 18 میباشد. همچنین نوع سه حالته آن به ترتیب دارای واتهای  12- 18 و 24 میباشد و هرکدام دارای درایورهای مجزا میباشد.
  مشاهده محصول
 •   این لامپ دارای چیپ های 5630 میباشدو از نوع اس ام دی بوده از لحاظ شدت نور بالاتر از خانواده دیگر اس ام دی ها همانند 3528 و 5050 است.لامپ های بلالی از طول عمر بالا و طبیعی بر خوردار هستند. از مزایا و موارد قابل توجه این لامپ نور دهی360درجه آن بوده و در رنگهای مختلف آفتابی - مهتابی و آفتابی مهتابی عرضه میگردد. سرپیچ های این لامپ از نوع E14 وE27 میباشد.واتهای این لامپ عبارتند از : 9وات - 13 وات - 16 وات - 20 وات - 25 وات - 30    power :20w item type : led bulbs brand name : sahab beam angle : 3600 average life : 50000 base type : E27 voltage : 220 V led chip model : smd 5630 color : white - warm white - white warm white number of led chip : 98 led bulb type : corn bulb        
  مشاهده محصول
 • این لامپ دارای چیپ های 5630 میباشد و از نوع اس ام دی بوده .از لحاظ شدت نور بالاتر از خانواده دیگر اس ام دی ها همانند 3528 و 5050 است.لامپ های بلالی از طول عمر بالا و طبیعی بر خوردار هستند. از مزایا و موارد قابل توجه این لامپ نور دهی360درجه آن بوده و در رنگهای مختلف آفتابی - مهتابی و آفتابی مهتابی عرضه میگردد. سرپیچ های این لامپ از نوع E14 و E27 میباشد. واتهای این لامپ عبارتند از : 9وات - 13 وات - 16 وات - 20 وات - 25 وات - 30     power :13w item type : led bulbs brand name : sahab beam angle : 3600 average life : 50000 base type : E27 voltage : 220 V led chip model : smd 5630 color : white - warm white - white warm white number of led chip : 60 led bulb type : corn bulb        
  مشاهده محصول
 • این لامپ دارای چیپ های 5630 میباشد. و از نوع اس ام دی بوده از لحاظ شدت نور بالاتر از خانواده دیگر اس ام دی هاهمانند 3528 و 5050 است.لامپ های بلالی از طول عمر بالا و طبیعی بر خوردار هستند. از مزایا و موارد قابل توجه این لامپ نوردهی 360 درجه آن بوده و در رنگهای مختلف آفتابی - مهتابی و آفتابی مهتابی عرضه میگردد. سرپیچ های این لامپ از نوع E14 و E27 میباشد. واتهای این لامپ عبارتند از :  9وات - 13 وات - 16 وات - 20 وات - 25 وات - 30    power :9w item type : led bulbs brand name : sahab beam angle : 3600 average life : 50000 base type : E14 voltage : 220 V led chip model : smd 5630 color : white - warm white - white warm white number of led chip : 42 led bulb type : corn bulb          
  مشاهده محصول