لامپی شبیه ابر

ابر،لامپی که توسط Richard Clarkson ،طراحی شده است و رفتاری شبیه ابر واقعی دارد، اما نه هر ابری ،ابری با صدای غرش صاعقه.ویژگی سنسورهای حرکتی و سیستم اسپیکرهای قدرتمند آن، سبب می شود تا به حرکت ، واکنش نشان داده و سپس صدا و نوری شبیه صاعقه تولید کند. شما می توانید ازطریق بلوتوث،از آن به عنوان سیستم صدای منظم، که باعث تولید موسیقی می شود ،استفاده کنید.همچنین شما می توانید نورساطع شده از آن را کنترل کنید.تنظیم روشنایی و رنگ آن بسیار آسان است.این لامپ،دارای یک دستگاه کنترل از راه دوراست، که اجازه کنترل اوضاع را به شما می دهد و امکان واکنش به حرکت و موسیقی را ایجاد می کند.همچنین ابر،دارای گزینه انتخاب نور به تنهایی است،برای کسانی که فقط اثرات نور را خواهان هستند.ابر،یک اثر منحصر به فرد هنری و بسیار مطلوب است