کنترل RF 24A -کد3

این ریموت 24A و از نوع فرکانسی میباشد تا شعاع 20 متری از ریسه ها را ساپورت کرده و دارای آمپر بالایی میباشد . این ریموت فلزی دارای استحکام بالا و در ریسه های RGB رایج میباشد .