کنترل RF 12A

این ریموت عملکردی مشابه ریموت 12A مینی دارد با این تفاوت که جریان نزدیکتری به جریان واقعی خود را ساپورت کرده و دارای دکمه های متفاوتی با عملکرد های متفاوت میباشد . این ریموت نیز فرکانسی بوده همچنین ولتاژ 12 تا 24 ولت را ساپورت میکند .