ریسه نواری تک رنگ

ریسه نواری تک رنگ بدون روکش - جهت نورپردازی نور مخفی - ویترین - تابلو و .......