ریسه نواری هفت رنگ

ریسه نواری هفت رنگ یا (RGB) - با ترکیب سه رنگ قرمز . آبی . سبز تولید انواع رنگ های متفاوت