بلوکی مربعی (5050 )

بلوکی مربع و یا بلوکی نقطه دارای 4 ال ای دی می باشد