اس ام دی پنل یک و سه حالته

اس ام دی پانل در دو نوع یک و سه حالته طراحی شده است. نوع تک حالته آن دارای نور مهتابی و نوع سه حالته آن به ترتیب دارای نورهای آفتابی - مهتابی - آفتابی مهتابی

میباشد. اس ام دی پانل ها در وات های مختلف عرضه میگردد که تک حالته آن دارای واتهای : 12 - 15 و 18 میباشد.

همچنین نوع سه حالته آن به ترتیب دارای واتهای  12- 18 و 24 میباشد و هرکدام دارای درایورهای مجزا میباشد.