(کنترل 30A -کد1 )

کنترل رادیویی 30A

از مزایای این کنترل آمپر بالا و کنترل نور از روی دستگاه گیرنده می باشد - گیرنده فلزی صنعتی و مشاهده تغییرات نور از روی گیرنده - کنترل نور لامپ ال ای دی

RF Color Controller is a wireless radio frequency micro-control unit used for commanding any of our full-color RGB lights over longer distances. The High Power RF RGB Controller includes a wireless handheld remote control that allows you to change the mode, speed, and brightness of your color-changing LED lighting, whether LED strip lights, LED light bars, or RGB Puck Lights from a distance of up to 150 feet from the controller itself.

Product Specification
Device Temp:    68° – 104° F / 20° – 60° C
Weight (Controller):    10 oz.
RGB Controller dimensions:    4.75 x 2.1 x 1 in.
Remote Control dim:    3.4 x 1.5 x 0.65 in.
Antenna Length:    5.3 in.
Connection Mode:    common anode
Input Voltage:    5V / 12V / 24V DC
Controller Freq:    RF
Remote Control Range:    150 ft. / 46m
Max. Output Current per channel:    60W (5V DC), 144W (12V), 288W (24V)
Max. Output Power:    50,000+hours 

Typical Wiring Schematic:


Direction for use:
1. Connect the load wire at first, following by the power wire; Please ensure short circuit can not
occur between connecting wire before you turn on the power;
2. Adopt film button and RF for controlling,there are 8 buttons in all, the funtion of each key as
follows:
(1): you could turn on/off controller at any time;
(2): Play/pause button,it is convenient for you to see the static effection of led;
S(3)+: The step of the speed change add 1 by each pressing;
S-(4): The step of the speed change subtract 1 by each pressing;
B+(5): A brightness control button,the step of the brightness add 1 by each pressing;
B-(6): The step of the brightness subtract 1 by each pressing;
M+(7): The NO. of patterns add 1 by each pressing;(refer to the following form)
M-(8): The NO. of patterns subtract 1 by each pressing;