ریسه نواری برنامه پذیر

ریسه نواری برنامه پذیر با 120 برنامه مختلف -

مدل آبشاری و تک رنگ از قابلیت این نوار نسبت به مدل هفت رنگ (RGB) است - برنامه پذیری 200 متر ریسه با یک کنترل

Product Details:

Light source: 5050

Emitting color: RGB

 LED Quantity: 30 LEDs/m+10 ICs/m

PCB Width: 10mm

 Voltage: DC12V

IP Grade: IP68

 Beam angle: 120 degrees

 Length: 5m/rol